Sanat eivät riitä kertomaan:The words are not enough to tell: